Kostenoverzicht

In dit overzicht hebben we de meest voorkomende (mogelijke) extra kosten op een rijtje gezet.
Je kan hier de volledige tarievenlijst en meer informatie hieromtrent downloaden.

"Respect voor de wagen" en "respect voor de volgende gebruiker" zijn basisprincipes die essentieel zijn voor de goede werking van autodelen. We hanteren een aantal "Fairplay"-boetes om de cambio-gebruikers eraan te herinneren deze basisprincipes te respecteren. Deze kosten zijn uiteraard enkel van toepassing indien de situatie er zich toe dient.

Safety Pack : Nominatieve kaart

Het Safety Pack is een aanvullende verzekering en beperkt je eigen risico tot 200€ in geval van schade of ongeval (400€ bij een Opel Vivaro of Citroën Jumper/Jumpy).
Activatiekost 25€
Maandelijks kost 4€

Safety Pack : Poolkaart

Het Safety Pack is een aanvullende verzekering en beperkt je eigen risico tot 200€ in geval van schade of ongeval (400€ bij een Opel Vivaro of Citroën Jumper/Jumpy).
Jaarlijkse kost 100€

Partnerkaart

Instapkost 25€
Maandelijks abonnement 2€

Poolkaart

Een poolkaart is één kaart die gebruikt kan worden door verschillende personen (max.10) in hetzelfde bedrijf. Deze kaart wordt centraal beheerd.
Activatiekost 135€
Maandelijks abonnement 15€

Reservatiekost

Het maken, wijzigen en annuleren van reservaties via de telefoon (art. 10.1) 0,25€

Annulatieregel

24u voor het begin van de reservatie gratis
minder dan 24u voor het begin van de reservatie 30% van de uurprijs

Fairplay

Vertraging met verwittiging: de auto wordt te laat binnengebracht na verwittiging aan cambio waardoor een volgende gebruiker wordt gehinderd (art.10.5) 10€
Vertraging zonder verwittiging: de auto wordt te laat binnengebracht ZONDER een verwittiging aan cambio waardoor een volgende gebruiker wordt gehinderd (art.10.5) 20€ + uurprijs * 2
Indien het door de klant gereserveerde voertuig op het geboekte tijdstip niet op de afgesproken of doorgegeven plaats staat of niet gebruiksklaar is, kan de rit bij de reservatiecentrale kosteloos worden geannuleerd of omgeboekt naar een ander voertuig. Als aan dezelfde of aan een aanvaardbaar naburige standplaats geen vervangwagen uit dezelfde of een andere categorie klaarstaat is er een schadeloosstelling voorzien. -15€
Indien door jouw toedoen een klant (en eventueel volgende klanten) niet beschikt over de gereserveerde wagen (bv. door de wagen te laat terug te brengen), betaal je een schadeloosstelling per gedupeerde klant, die aan de gedupeerde klant(en) wordt toegekend. 15€
Niet-reglementair terugbrengen van de auto bv. de brandstoftank voor minder dan 1/4 gevuld of de wagen vuil terugbrengen (art. 13). 25€
Niet controleren van schade aan de wagen / niet melden van nieuwe schade aan de wagen (art. 11) 50€
Niet reglementair achterlaten van de standplaats zoals de parkeerbeugel niet optrekken (art. 12) 15€
Rijden zonder reservatie (art.2.3) 50€
Een extra schoonmaak wegens het vuil achterlaten van de wagen (art.13) 30€/uur

Zone - Fairplay

Wat zijn zone-wagens?
Reglementair terugbrengen van een zone-wagen in de oranje zone 3€
Ophalen van een zone-wagen in de oranje zone -3€
Niet reglementair terugbrengen van een zone-wagen buiten de oranje zone 25€
Ophalen van een zone-wagen buiten de oranje zone -6€

Kaarten

Vervanging cambio- of parkeerkaart bij verlies/diefstal/.... 10€

Facturen

Geweigerde domiciliëring (art. 6) 5€
Tweede en volgende rappels bij niet-betaling facturen (art.6) 8€

Tariefwissel

Eén tariefwissel per kalenderjaar (art. 4.3) gratis
tweede tariefwissel binnen hetzelfde kalenderjaar (art. 4.3) 15€