zur mobilen Version der Website

Partners

Lokale partners

De Steden en Gemeenten

De diverse cambio-steden en gemeenten in Brussel, Vlaanderen en Wallonië zijn een heel belangrijke partner: omdat autodelen één van de instrumenten is om te werken aan een beheersbare mobiliteit en een leefbaarder leefomgeving ondersteunen zij cambio "op het veld". Zo is er een constante samenwerking omtrent nieuwe standplaatsen, tijdelijke verhuis van wagens wegens jaarmarkten of wegenwerken, gebruik van een zaaltje voor de cambio-infosessies, artikeltje in het stadsmagazine, ...

Lees verder

De 3 gewesten

Ook de 3 Belgische gewesten spelen een belangrijke rol. Cambio dankt het Brusselse, Vlaamse en Waalse gewest.

Lees verder

Gestion Centre Ville de Liège

Dankzij de samenwerking met het Gestion centre-ville de Liège, kan cambio een informatiepunt aanbieden in het centrum van de stad Luik. De stewards van het GCV zorgen voor het onderhoud van het cambio-wagenpark in Luik en informeren geïnteresseerden over de werking en de voordelen van cambio. Een prima samenwerking waar veel toekomst in zit!

Lees verder

Q-Park - Vinci Park - APCOA - Interparking

Op een aantal locaties boden parkeerbedrijven cambio aan enkele standplaatsen te openen in hun ondergrondse parkeergarages. Onze wagens vonden aldus veilig onderdak bij Q-Park, Vinci Park, APCOA en Interparking waar cambio-gebruikers ze veilig en droog kunnen ophalen voor gebruik. www.Q-park.be - www.Vincipark.be - www.APCOA.be - www.Interparking.be

Lees verder