Nieuws

20 mei 2010 (Vlaanderen)

Samenwerking met bedrijvencentra

Cambio autodelen en bedrijvencentra in Gent-brugge en Antwerpen ontwikkelen goedkoop uitleenmodel voor bedrijfswagens

Gent/Antwerpen - Binnen het kader van het Europese Civitas-project ontwikkelden cambio autodelen en bedrijvencentra De Punt (Gentbrugge) en Antwerp Business Center een interessante (auto)mobiliteitsformule. Het aanbod biedt bedrijven niet alleen een handige tool om snel en flexibel bedrijfswagens ter beschikking te hebben, maar laat hen ook toe om fors op hun wagenpark te besparen.


Op donderdag 20 mei starten cambio autodelen en beide bedrijvencentra (De Punt in Gent en Antwerp Business Center in Antwerpen) hun samenwerking en stellen ze de bedrijven in beide bedrijvencentra de nieuwe formule voor die ontwikkeld werd binnen het kader van het Europese Civitas-project. De betrokken bedrijven (33 in Gentbrugge en 120 bij ABC) kunnen vanaf dan op een makkelijke en vlotte manier een wagen ter beschikking hebben wanneer de behoefte zich voordoet.
De lancering van dit aanbod gaat in Gent eveneens gepaard met de opening van een nieuwe cambio-standplaats op de parking van De Punt, waardoor de bedrijven op dit terrein een cambio-wagen op loopafstand ter beschikking krijgen, wat het aanbod des te aantrekkelijker maakt.

Geert Gisquière (cambio) : Met de lancering van dit nieuwe aanbod doen zowel De Punt en Antwerp Business Center als de daar gevestigde bedrijven hun voordeel. De Punt en Antwerp Bussiness Center kunnen een extra en aantrekkelijke service toevoegen aan hun dienstverleningspakket en De Punt kan de schaarse parkeerruimte op het terrein terzelfdertijd efficiënter invullen. De bedrijven die niet op continue basis een wagen nodig hebben, kunnen dan weer besparen door niet te moeten investeren in een eigen bedrijfswagen en moeten hun werknemers ook niet langer vragen over een eigen wagen te beschikken voor dienstverplaatsingen tijdens de werkuren.

De formule is dusdanig opgebouwd dat er een samenwerkingsakkoord afgesloten is tussen De Punt/Antwerp Business Center en cambio zodat bedrijven die gehuisvest zijn bij deze bedrijvencentra op simpel verzoek via het bedrijvencentrum toegang krijgen tot het volledige cambio-wagenpark en dit zonder extra administratieve rompslomp. De afrekening van dit (deel)autogebruik wordt daarbij samen afgerekend met de andere servicekosten. Dat de individuele bedrijven niet langer over een eigen wagen dienen te beschikken zal voor deze bedrijven niet enkel financieel voordelig uitkomen, maar zal er ongetwijfeld ook toe leiden dat een aantal werknemers niet langer met de wagen naar het werk moeten komen en dat er rationeler met dienstverplaatsingen omgesprongen wordt. Ook de mogelijke combinatie trein + cambio zal wellicht voor veel bedrijven een interessante toegevoegde waarde bieden.

Dany Neudt (De Punt) : Via deze samenwerking met cambio slaan we verschillende vliegen in een klap. We zijn in het bijzonder opgetogen over de bijkomende dienstverlening die we onze klanten kunnen aanbieden. Dat het ook een stimulans voor meer duurzaam ondernemerschap is, was voor De Punt minstens even belangrijk om dit partnerschap aan te gaan.

Theo Vaes (Antwerp Business Center) : Antwerp Business Center zorgt voor flexibele kantooroplossingen en ondersteunende diensten op maat van groeiende bedrijven. Deze ondernemingen verhogen hun succes door zich te concentreren op hun kerntaken. Mobiliteitsoplossingen horen in het dienstenpakket van ABC en autodelen vormt daar nu een geïntegreerd onderdeel van.

Ook de omwonenden in Gentbrugge winnen tenslotte bij deze samenwerking. De cambiowagen aan De Punt is immers publiek toegankelijk zodat ook andere cambio-gebruikers uit de buurt de wagen kunnen gebruiken en dus dichter bij huis hun deelwagen kunnen ophalen.


Meer info over De Punt : www.depunt.be
Meer info over Antwerp Business Center : www.abc.be

Over Civitas Elan
Civitas is een initiatief van de Europese Unie dat steden wil helpen in hun plannen rond duurzame mobiliteit. Sinds eind 2008 zijn de Stad Gent en haar partners, waaronder cambio, volop bezig met het uitvoeren van een reeks van maar liefst 25 initiatieven rond duurzame mobiliteit. Eén van de maatregelen waarrond cambio werkt binnen dit project is het verbeteren van het autodeelaanbod voor bedrijven. Meer info : http://www.civitasgent.be/