Nieuws

7 maart 2012 (Diest)

Cambio start op in Diest

Halfweg april is het zover en komen onze eerste cambio-wagens in Diest op straat te staan.

In overleg met de stad werden de eerste cambio-locaties gekozen. Vanaf half april kan je onze wagens uitlenen op 2 verschillende locaties in Diest :

-standplaats Cerkel (in de Michel Theysstraat) - 1 wagen
-standplaats Hasseltsestraat (in de Hasseltsestraat op de parking voor het OCMW) - 1 wagen

Verdere uitbreiding aanbod op termijn in functie van het gebruik.

Wil je eerst nog verdere concrete informatie over hoe cambio nu precies werkt. Of wil je je al direct aansluiten? In beide gevallen ben je van harte welkom op de info-avond die cambio en de stad Diest samen organiseren! Op dinsdag 20 maart (om 19.30 uur) wordt het systeem in detail uitgelegd en krijg je informatie over de wagens, het gebruik, de tarieven, ... Er is ook tijd voorzien voor vragen. De toegang is gratis - inschrijven vooraf hoeft niet en alles natuurlijk geheel vrijblijvend. Cambio en de stad Diest heten je alvast van harte welkom! Plaats van afspraak : St Joriszaal stadhuis, Grote Markt 1 te Diest.


Ps Ken je andere inwoners van Diest die mogelijks geinteresseerd kunnen zijn in cambio? Klik hier en stuur vrienden, kennissen of familie die mogelijk geïnteresseerd zijn een persoonlijke cambio e-card om hen hierover te informeren.

Ps2 Laat je naam achter op deze site (via Folder aanvragen). Je krijgt dan niet alleen ineens de nodige info betreffende cambio, maar bovendien kunnen we je de komende maanden dan ook automatisch op de hoogte houden van de vorderingen op het terrein.