Nieuws

12 september 2011 (Gent)

Stad Gent gaat autodelen

Na diverse andere steden als bvb Oostende, St Niklaas, Lier, Mechelen ... besliste ook de de stad Gent (binnen het kader van het Europese Civitas-project) met autodelen te starten en aan te sluiten bij cambio. Gestart wordt met de medewerkers van het Administratief Centrum Portus (AC Portus). Dat kantoorgebouw, het voormalige Belgacomgebouw aan de Reep, huisvest ongeveer driehondervijftig medewerkers van verschillende stadsdiensten.

Cambio zal op die locatie (Reep) de nodige wagens voorzien die zowel door medewerkers van AC Portus als omwonende burgers kunnen worden gereserveerd. Tijdens de diensturen zal, om een vlotte dienstverlening te verzekeren, een wagen gereserveerd worden voor de medewerkers van Stad Gent. Na de diensturen en tijdens weekends staat deze wagen (samen met de andere wagens op deze standplaats) ter beschikking van de omwonenden.

In een latere fase van het project zou ook cambio's elektrische wagen in de pool op AC Portus geïntroduceerd worden. Die wagen (momenteel gehuisvest op parking Ramen) zou een vaste plaats en laadpaal krijgen op de bezoekersparking van het gebouw en zou eveneens toegankelijk blijven voor de overige cambio-gebruikers. Zo wil de stad Gent elektrisch rijden beter bekendmaken bij haar medewerkers en de Gentenaars.

Wordt deze eerste samenwerking positief geëvalueerd, dan krijgt dat zeker navolging op andere dienstlocaties van de stad.