Nieuws

17 mei 2016 (Antwerpen)

10 jaar cambio Antwerpen

Cambio autodelen is 10 jaar actief in Antwerpen - met de opening van een 1ste standplaats in Ekeren is cambio nu actief in alle Antwerpse districten
In 2006 startte cambio autodelen op in Antwerpen, dit in samenwerking met het stadsbestuur. Het netwerk aan ophaalpunten werd de voorbije 10 jaar in nauw overleg tussen beide partners gestaag uitgebreid. Anno 2016 telt Antwerpen ca. 2.650 gebruikers die gebruik kunnen maken van 120 deelautos, verspreid over 50 ophaalpunten. Met de opening van een nieuwe standplaats in het district Ekeren realiseren cambio en de stad hun initiele doelstelling (aanwezig in alle districten). Met de verdere geplande uitbreidingen, de introductie van enkele nieuwe modellen en een tijdelijk proefaanbod willen beide partners autodelen nog toegankelijker maken voor de Antwerpenaar.
10 jaar cambio autodelen in Antwerpen - facts and figures

In 2006 startte cambio autodelen - in samenwerking met het stadsbestuur - op in Antwerpen. De 1ste standplaatsen werden geopend en de 1ste gebruikers tekenden in. Ambitie : minstens één ophaalpunt in elk Antwerps district en een deelauto op loop- of fietsafstand van elke Antwerpenaar.

Het netwerk aan ophaalpunten werd de voorbije 10 jaar in nauw overleg tussen beide partners dan ook gestaag uitgebreid. Anno 2016 telt Antwerpen ca. 2.650 gebruikers die gebruik kunnen maken van 120 (uiteenlopende *) deelvoertuigen, verspreid over 50 ophaalpunten. Daarmee haalt cambio in Antwerpen ca 1.680 private wagens van straat en creeert zo dus meer zuurstof voor de stad.
Met de opening van een 1ste standplaats in het district Ekeren telt elk district in Antwerpen (met uitz. van Berendrecht-Zandvliet-Lillo) ondertussen minstens 1 (en vaak meerdere) ophaalpunten.


* in het cambio-aanbod te Antwerpen : kleine stadswagens (type citroen c1 / fiat 500), elektrische wagens, doorsnee stadswagens, minibestelwagens, (luxe) berlines, 7zitter, bestelwagen

10 jaar cambio autodelen in Antwerpen startschot voor verdere uitbreidingen

De 10de verjaardag van cambio in Antwerpen is voor cambio en de stad geen signaal om op de lauweren te gaan rusten. Integendeel, beide partners hebben de ambitie om nog een tandje bij te steken.

De komende weken en maanden staan nog diverse uitbreidingen van bestaande standplaatsen en de opening van nieuwe standplaatsen op stapel. Zo werken cambio en de stad verder aan hun 2e doelstelling : elke Antwerpenaar een deelauto ter beschikking stellen op wandel- of fietsafstand van zijn/haar woning.


Cambio autodelen ... nog beter afgestemd op de Antwerpenaar

Doorheen de jaren werd het cambio-publiek meer en meer divers. Situeert de grote meerderheid van de cambio-gebruikers zich tussen 26 en 49 jaar oud, dan zien we toch dat een toenemend aantal jongere en ook oudere chauffeurs de weg vindt richting autodelen. Bovendien blijken meer en meer ook gezinnen met kinderen voor cambio autodelen te kiezen - ca 30% van de ondervraagden betreft gezinnen met kinderen (jonger dan 18 jaar).

Cambio probeert op dit bredere profiel van haar gebruikers in te spelen door enerzijds aangepaste formules te ontwikkelen (cf. oa Campustarief voor jonge chauffeurs) en anderszijds haar aanbod verder te diversifiëren (cf. oa de introductie van een grotere gezinswagen en een hippere kleine stadswagen in het aanbod dit voorjaar).


Proefaanbod

In afwachting van verdere feestelijke activiteiten in het kader van 10 jaar cambio Antwerpen en acties in het kader van de Lage Emissiezone (beide gepland voor dit najaar) lanceert cambio alvast een tijdelijk proefaanbod: inwoners van Antwerpen die inschrijven voor 17 juni 2016 ontvangen volledig gratis hun cambio-kaart (normale prijs : 35 euro).


Vraag nu je cambio-kaart aan

Ontdek onze standplaatsen in Antwerpen
Ontdek onze deelauto's in Antwerpen