Nieuws

28 mei 2010 (Vlaanderen)

Ecodriving cursus voor cambio-gebruikers in Gent

Veilig , economisch en milieuvriendelijk de baan op .. een voordeel voor iedereen.

Gratis ecodriving cursus (twv 145 euro) voor wie snel beslist.

Cambio-gebruiker weten dat wij vanuit cambio ernaar streven ons wagenpark zo milieuvriendelijk te houden. Zo houden we bijvoorbeeld rekening met de ecoscore bij de keuze van onze voertuigen. Maar de voertuigen zelf zijn natuurlijk niet de enige bepalende factor, ook de rijstijl van de chauffeur heeft een grote invloed op het verbruik en de uitstoot van onze wagens.

Daarom zijn we heel blij dat wij onze gebruikers in Gent in het kader van het Europese Momo- en Civitas Elanproject een uniek aanbod kunnen doen : gebruikt u cambio in Gent, heeft u interesse en bent u er tijdig bij, dan kunt u geheel kosteloos een cursus eco-driving bijwonen in Gent. Tijdens deze cursus van een halve dag krijgt u een efficiëntere rijstijl aangeleerd. Niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk: de cursus vindt plaats in kleine groep zodat u na een korte theoretische introductie in kleine groepjes van 3 personen de baan op gaat en er in de praktijk gekeken wordt hoe uw rijgedrag geoptimaliseerd kan worden. Daarbij wordt zowel gekeken naar rijtechnische vaardigheden om meer milieubewust te rijden, maar ook naar het sneller leren opmerken van gevaarsituaties en het beter kunnen incalculeren van risicos.


Resultaat van deze cursus? Een meer milieuvriendelijke rijstijl, een daling in het brandstofverbruik en een verminderde kans op ongevallen. Driemaal winst, waar iedereen dus bij wint!

Via deze test willen wij nagaan welke het effect van dergelijke ecodriving cursussen is en in welke mate dit een blijvend effect betreft. Daartoe zal via een meettoestel in een aantal van onze wagens de daaropvolgende maanden het rijgedrag met deze wagens - volledig anoniem! - gemonitord worden. We hopen dat deze cursussen een meetbaar effect zullen hebben op het verbruik van onze wagens.

Voor wie wil is er nog een extra uitdaging : neem deel aan deze cursus en geef ons de toestemming uw persoonlijk rijgedrag te meten. U krijgt van ons persoonlijke (maar vrijblijvende) feedback over uw rijgedrag (en het al dan niet blijvend effect van de cursus die u volgde) en bovendien : blijkt u de meest zuinige en milieuvriendelijke chauffeur uit de totale groep cursisten, dan bieden wij u 10% korting op de kilometerkosten gedurende maar liefst 12 maand.

Wat vragen wij in ruil? Niks! Of toch niet veel. Het aantal plaatsen is immers beperkt. Van wie zich inschrijft verwachten wij dan ook het engagement dat hij of zij deze cursus ook daadwerkelijk zal bijwonen. Verder hopen wij natuurlijk dat u zal proberen u de geleerde tips eigen te maken zodat u ook in de toekomst veiliger, zuiniger en milieuvriendelijker blijft rijden.


Interesse? Bekijk de praktische informatie onderaan en schrijf u snel in voor één van de voorgestelde data. Per sessie zijn slechts een beperkt aantal cursisten toegelaten. Wie eerst komt, eerst maalt. U krijgt bevestiging van uw inschrijving - is de cursus van uw keuze al volzet, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst en wordt u hiervan ook verwittigd.

Wie gaat de uitdaging aan?

- Praktisch -

De halve dagopleidingen ecodriving gaan door op volgend adres :
Brugsesteenweg 599/K, 9030 Mariakerke

Mogelijke data :
O Zaterdag 5 juni - voormiddag : 9u tot 13u
O Zaterdag 5 juni - namiddag : 13u30 tot 17u30
O Woensdag 9 juni - namiddag : 13u30 tot 17u30
O Zaterdag 12 juni - voormiddag : 9u tot 13u

Kandidaten dienen gebruik te maken van de wagens in Gent en sturen een mail naar vlaanderen@cambio.be met opgave van hun voorkeurdatum en eventuele reservedatum voor het geval de sessie van hun voorkeur al volzet zou zijn (geen inschrijvingen per telefoon!). Het aantal deelnemers per opleidingssessie is beperkt. U krijgt bericht of u al dan niet bij de gelukkigen bent, dan wel op de wachtlijst staat. Na bevestiging ontvangt u per mail een deelnameformulier dat u ons via de post doorstuurt. Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van dit document.

- Over Momo en Civitas Elan Gent

Momo
Momo Car-Sharing is een Europees project, gesteund door IEE intelligent Energy Europe. Momo staat voor More options for energy-efficient mobility through Car-Sharing. De belangrijkste doelstelling van momo omvat het bijdragen aan duurzame mobiliteitspatronen door een mobiliteitscultuur te ontwikkelen die gebaseerd is op verschillende transportopties in plaats van autobezit.

Meer info over Momo : http://www.momo-cs.eu/


Civitas Elan
Civitas is een initiatief van de Europese Unie dat steden wil helpen in hun plannen rond duurzame mobiliteit. Sinds eind 2008 zijn de Stad Gent en haar partners, waaronder cambio, volop bezig met het uitvoeren van een reeks van maar liefst 25 initiatieven rond duurzame mobiliteit.

Meer info : http://www.civitasgent.be/