Nieuws

19 april 2016 (Vlaanderen)

Voor wie jong is ... van geest.

Cambio organiseert op 2-jaarlijkse basis een tevredenheidsbevraging onder haar particuliere gebruikers. Ook dit jaar kreeg elke gebruiker de kans zijn/haar mening te kennen te geven over cambio. Hoewel het gebruikersprofiel meer divers wordt, blijft de tevredenheid hoog (en blijkt zelfs nog te stijgen). De maatschappelijke impact blijft behouden : één cambio-wagen in Vlaanderen vervangt 12 private wagens. Naar aanleiding van de start van een communicatie- en perscampagne bij onze Brusselse collega's zetten wij ook alvast even de voornaamste resultaten op een rijtje.


Intro

Op 1 april 2016 telt cambio Vlaanderen 10.905 gebruikers (particulier en professioneel) en 378 deelwagens, verspreid over 192 ophaalpunten (in 23 Vlaamse steden en gemeenten). Gerekend over gans België (cambio in Brussel en Wallonië meegerekend) komt de kaap van 25.000 gebruikers zelfs stilaan in zicht.
Opgestart in 2004 startte cambio vrijwel direct met een 2jaarlijkse bevraging onder haar gebruikers om de vingers aan de pols te kunnen houden. Ondertussen betreft dit de 6e editie van deze bevraging. Gewoontegetrouw reageerden onze gebruikers in grote getale op onze oproep om hun mening kenbaar te maken. Met een responsgraad van maar liefst 36% mogen wij ervan uit gaan dat de resultaten van onze bevraging uiterst representatief zijn.
Schets van de doorsnee "cambionaut"

De grote meerderheid van de cambio-gebruikers (63%) is tussen 26 en 49 jaar oud. Waar cambio zich al tot jongere chauffeurs richt met het Campustarief, blijkt nu echter dat ook oudere stadsbewoners meer en meer de weg vinden richting autodelen. Getuige daarvan het feit dat ondertussen bijna 10% van de gebruikers 65 jaar of ouder is.

Was er vroeger nog sprake van een kleine kloof tussen mannen en vrouwen, dan is deze bijna volledig gedicht bij de recent aangesloten cambio-gebruikers (52% M vs 48% V).
Meer en meer blijken ook gezinnen met kinderen voor cambio autodelen te kiezen : ca 30% van de ondervraagden betreft gezinnen met kinderen (jonger dan 18 jaar).

Meer dan 40% woont op minder dan 500 meter van een cambio-ophaalpunt. Gebruikers gaan dan ook overwegend te voet (of eventueel met de fiets) de deelwagen ophalen. Een uitgebreid netwerk blijkt dan ook cruciaal voor een volwaardige dienstverlening. De zekerheid van een vaste standplaats blijkt bovendien cruciaal : voor maar liefst 70% van alle gebruikers is een gegarandeerde standplaats een onvoorwaardelijk onderdeel van een goede dienstverlening.
Tenslotte kiezen ook meer en meer gebruikers voor gecombineerde mobiliteit (openbaar vervoer en cambio als natransport) : het aandeel van cambio-gebruikers dat ook wel eens in een andere stad cambio gebruikt is sinds de laatste bevraging gestegen met liefst 5% en bedraagt ondertussen al 34% (ruim 1 op 3 gebruikers dus).

Cambio probeert op dit brede profiel van haar gebruikers in te spelen door enerzijds aangepaste formules te ontwikkelen (cf. oa Campustarief voor jonge chauffeurs) en anderszijds haar aanbod verder te diversifiëren (cf. oa de introductie van een grotere gezinswagen in het aanbod dit voorjaar).

Door haar netwerk te verdichten en haar aanbod in stationsomgevingen verder te versterken speelt cambio bovendien verder in op de vragen vanwege de gebruikers.
Schets van doorsnee cambio-gebruik

Niet helemaal onverwacht blijken particuliere gebruikers cambio vooral te gebruiken in de weekends en 's avonds.
Zij doen dit vooral om iemand te bezoeken, voor uitstapjes en om boodschappen te doen. Reserveren gebeurt overwegend via de site of de cambioApp, al blijft er nog altijd een significante hoeveelheid reservaties binnenkomen via de telefoon.

Cambio geeft zuurstof aan de stad

Algemeen blijken cambio-gebruikers minder vaak met de wagen te rijden en lijkt er een significante stijging in het gebruik van fiets en openbaar vervoer en wordt er ook vaker te voet gegaan.

Uit de bevraging blijkt bovendien dat één cambio-wagen in Vlaanderen gemiddeld nog altijd 12 private wagens van de baan haalt in Vlaanderen of dus een vervangingsratio van 1 op 12 (dit impliceert zowel wagens die daadwerkelijk verkocht worden als wagens waarvan de aankoop vermeden werd doordat cambio als alternatief aanwezig was). In grotere steden kan dit aantal zelfs nog oplopen, getuige de situatie in Brussel waar één cambio-wagen 15 private wagens vervangt. Wellicht ligt dus ook in grotere steden als Gent en Antwerpen deze vervangingsratio hoger.

In de wetenschap dat cambio Vlaanderen een 20tal medewerkers telt en daarnaast nog beroep doet op diverse partners (o.a. organisaties actief in de sociale economie voor het onderhoud van haar wagens) toont cambio daarmee aan dat duurzame economie en duurzame werkgelegenheid hand in hand kunnen gaan.

Een tevreden gebruiker moet je verdienen

Cruciaal in de bevraging was natuurlijk ook de mate waarin de cambio-gebruikers tevreden zijn over cambio. De resultaten waren alvast heel bemoedigend.

Algemeen blijkt een overgrote meerderheid (98%) eerder tot heel tevreden. Een stijgende tevredenheid blijkt uit het feit dat de mate van tevredenheid (omgerekend in een score op 10) hoger ligt dan in vorige bevragingen (8,34/10 in 2016 versus 8,24/10 in 2014 en 8,07/10 in 2012).

Cambio is vanzelfsprekend meer dan tevreden met de hoge mate van tevredenheid onder haar gebruikers. Dit mag echter geen reden zijn om op de lauweren te rusten.

Cruciaal daarbij is het feit dat het aanbod continu verder uitgebreid wordt om aan de stijgende vraag te voldoen. Of er voldoende wagens beschikbaar zijn is immers een doorslaggevende factor in de tevredenheid van de gebruiker (die liefst pas zo kort mogelijk vooraf wenst te beslissen of hij/zij een wagen wil reserveren).

Ander aandachtspunt is bvb. het vrijwaren van de standplaatsen van foutparkeerders (hier is zowel voor cambio als voor de lokale besturen een taak weggelegd).