Nieuws

7 maart 2012 (Aalst)

Opstart in Aalst

Dinsdag 6 maart heeft de stad Aalst beslist samen met cambio in zee te gaan.

Of we nog voor de zomer starten, dan wel kort erna ligt nog niet vast. De exacte locaties van onze standplaatsen evenmin. Daar maken we de komende weken - samen met de stad - werk van.

Maar de opstart komt er aan en wel op korte termijn.

Exacte locaties, data van infoavonden .. deze info volgt van zodra gekend.


Ps Ken je andere inwoners van Aalst die mogelijks geinteresseerd kunnen zijn in cambio? Klik hier en stuur vrienden, kennissen of familie die mogelijk geïnteresseerd zijn een persoonlijke cambio e-card om hen hierover te informeren.

Ps2 Laat je naam achter op deze site (via Folder aanvragen). Je krijgt dan niet alleen ineens de nodige info betreffende cambio, maar bovendien kunnen we je de komende maanden dan ook automatisch op de hoogte houden van de vorderingen op het terrein.