Nieuws

27 februari 2014 (Brugge)

Nieuwe standplaats 'Werfplein' - update

Update We mikten op opening in maart, maar halen nog net het einde van februari : morgen opent standplaats Werfplein in Brugge! Wagen nu al te reserveren ...


Om aan de stijgende vraag in Brugge te kunnen blijven voldoen (momenteel telt cambio in Brugge ca 210 gebruikers) wordt het aanbod in Brugge binnenkort uitgebreid met een extra standplaats.In overleg met de stad werd geopteerd voor een ophaalpunt op het Werfplein. Door deze nieuwe standplaats zullen de bewoners van Noordwest Brugge beter bediend worden. De exacte openingsdatum staat nog niet vast, maar gemikt wordt op een lacering begin maart.Anticiperend op een verdere groei van het aantal gebruikers willen cambio en de stad de komende maanden ook een verder groeiscenario uittekenen. Daarbij zal enerzijds wat het centrum betreft gepolst worden naar de voorkeuren voor diverse potentiele nieuwe standplaatslocaties. Op basis van de uitgebrachte voorkeuren (door actuele gebruikers en geinteresseerden) kan dan de komende jaren het cambio-netwerk gefaseerd verder uitgebouwd / versterkt worden.Anderszijds willen cambio en de stad ook nagaan in hoeverre er meer in de rand (o.a. Sint Michiels, Sint Kruis, Assebroek, Christus Koning) interesse is in cambio. Waar mogelijk kan dan in een volgende fase ook daar de opening van nieuwe standplaatsen overwogen worden.Men zegge het voort ... Surf naar de cambio facebook-pagina en deel ons berichtje met je vrienden en kennissen. Of klik hier en stuur vrienden, kennissen of familie die mogelijk geïnteresseerd zijn een persoonlijke cambio e-card om hen hierover te informeren.