Nieuws

18 mei 2015 (Hasselt)

Nieuwe standplaats

Op de autoloze zondag in Hasselt lichtte de heer Habib El Ouakili, schepen van mobiliteit, gisteren een tipje van de sluier : de nieuw geplande standplaats in Hasselt komt er kort na de zomer .. en komt er in Runkst (omgeving Sint-Hubertusplein). Voor de gebruikers uit Runkst betekent dat een deelauto dichter bij de deur, voor de andere gebruikers uit Hasselt impliceert dit dat de wagens in het centrum wat meer beschikbaar worden.

In afwachting van deze nieuwe standplaats onderzoeken we de mogelijkheid om een extra wagen te voorzien aan het station (B-Parking). We hopen hierover zo snel mogelijk uitsluitsel te hebben en daarmee het aanbod in Hasselt alvast wat te kunnen uitbreiden.