Nieuws

20 maart 2012 (Gent)

Nieuwe standplaats : Azalea (St Amandsberg)

Eind 2011 - begin 2012 openden we nieuwe standplaats aan het Keizerpark (ideale aanvulling voor de standplaatsen Speurder in Ledeberg en Gentbrugge + De Punt in Gentbrugge), in de Evarist de Buckstraat (zijstraat Dendermondsesteenweg te St Amandsberg - ideaal gelegen voor de bewoners van de straten in de omgeving Heilig-Hart, Begijnhof en Nijverheidsstraat + omliggende straten) en op het Koning Nobelplein (Brugsepoort/Mariakerke).

Op 23 maart opent cambio nu ook een nieuwe standplaats aan het Azaleapark (St Amandsberg). Daarmee werd - verderwerkend op de resultaten van de bevraging via het stadsmagazine - het aanbod in St Amandsberg verder uitgebreid van enkel maar een ophaalpunt aan Gent Dampoort naar 3 standplaatsen : Gent Dampoort - Evarist de Buck - Azalea. Op die manier kunnen de inwoners van St Amandsberg nu dichter bij huis terecht voor het ophalen van onze wagens. Standplaatsen E de Buck en Azalea tellen momenteel elk 1 wagen - dit aanbod zal op termijn uitgebreid worden in functie van de vraag.
Bovendien zal cambio verder opvolgen of op langere termijn een standplaats op het plein nabij Campo Santo niet alsnog haalbaar wordt - dit gezien de vele vragen naar een standplaats op deze locatie.


Ps Gezien deze 2 nieuwe standplaatsen in de wijk zelf, zal cambio de standplaats op het Antwerpenplein zelf afbouwen - onze wagens op de parking van Gent Dampoort staan daar immers vlakbij en deze standplaats lijkt ook stuk gebruiksvriendelijker dan de vaak bezette plaatsen op het plein. Bovendien vermijden we daarmee de wagens in de toekomst telkens nog te moeten verplaatsen met de kermis, ...

Ps2 Nog op de planning voor Gent : omgeving van het Van Beverenplein (voorjaar) - op de lijst voor latere datum : Congreslaan en Rerum Novarumplein (Nieuw-Gent) (exacte timing nog te bepalen)