Nieuws

6 juni 2014 (Mechelen)

Nieuwe standplaats 'Leliestraat'

Begin maart breidde cambio - op basis van een bevraging onder gebruikers en potentiele gebruikers en dankzij de steun van de stad Mechelen - uit naar de rand en dit met maar liefst 3 nieuwe standplaatsen. Met name in Mechelen Zuid (Vrijbroekpark), Mechelen Noord (Donkerlei) en in de Nekkerspoelwijk (Sint Libertuskerk).

Vandaag rondden we deze uitbreidingsfase af met nog een extra standplaats. Je kan nu ook een cambio deelauto ontlenen aan het sportcentrum Geerdegemvaart in de Leliestraat (wijk Tervuursesteenweg). Naam van deze standplaats : "Leliestraat".

Daarmee groeide ons netwerk in Mechelen dit jaar van 7 naar 11 standplaatsen (met in totaal ondertussen al 16 deelvoertuigen) en hebben niet alleen de centrumbewoners, maar ook heel wat Mechelaars uit de rand nu een deelwagen binnen wandel- of fietsafstand. Met dank aan het stadsbestuur!

Interesse om aan te sluiten? Volgende infosessie in Mechelen op donderdag 3 juli om 17u. Inschrijven via vlaanderen@cambio.be of op het nummer 070 222 292. Nodig gerust ook vrienden, kennissen of buren uit die interesse zouden kunnen hebben. Iedereen welkom.