Nieuws

6 maart 2014 (Mechelen)

Uitbreiding netwerk in Mechelen

Stad Mechelen ondersteunt al jaren actief het autodelen op haar grondgebied en besliste nu een stapje verder te gaan. Dankzij haar financiele steun maakt de stad het cambio nu mogelijk om maar liefst 3 nieuwe standplaatsen te openen buiten het stadscentrum. Op die manier hoopt de stad de verdere verspreiding van het concept autodelen naar de buitenwijken van de stad te versnellen.


Concreet werden vandaag officieel 3 nieuwe standplaatsen geopend en voorgesteld aan de pers. Met name in de wijken Nekkerspoel (aan de Sint Libertus kerk), Mechelen Noord (buurtparking Donkerlei) en Mechelen Zuid (nabij het Vrijbroekpark) werd een ophaalpunt voorzien waar telkens één cambio deelwagen ter beschikking gesteld wordt van de omwonenden. Daarmee telt cambio nu in totaal 15 deelwagens in Mechelen (verspreid over 10 ophaalpunten).


Betreffende standplaatsen werden geselecteerd op basis van een bevraging waarbij 247 (actuele en potentiele) cambio-gebruikers uit de buitenwijken van Mechelen hun voorkeur te kennen gaven.


Ben ook jij geïnteresseerd in cambio? Kom even langs op onze volgende infosessie in Mechelen op dinsdag 11 maart om 17u. Inschrijven via vlaanderen@cambio.be of op het nummer 070 222 292.Men zegge het voort ... Surf naar de cambio facebook-pagina en deel ons berichtje met je vrienden en kennissen. Of klik hier en stuur vrienden, kennissen of familie die mogelijk geïnteresseerd zijn een persoonlijke cambio e-card om hen hierover te informeren.