Nieuws

4 maart 2015 (Turnhout)

Wonen+ ... autodelen inclusief

Wonen+ ... autodelen inclusief

Heel veel mensen wonen in de stad. De grote bevolkingsdichtheid in deze steden zorgt voor een grote inbeslagname van de openbare ruimte waarbij diverse functies met elkaar in conflict komen (verkeer, groen, recreatie, ...). De vraag naar woonconcepten met een aangepast mobiliteitsaanbod, autodelen inbegrepen, neemt dan ook toe.

Leven in de stad heeft vele voordelen : werkplek vaak op wandel- of fietsafstand, een ruim cultureel aanbod, ontelbare mogelijkheden voor je vrijetijdsbeleving ... En dankzij een goed uitgebouwd openbaar vervoer- en fietsnetwerk geraak je makkelijk en snel op je bestemming. Toch heb je ook als stadsbewoner op sommige momenten of in bepaalde omstandigheden soms behoefte aan een auto nabij je woon- of werkplek .. al hoeft dat niet langer een EIGEN auto te zijn. Reden waarom stadsplanners en projectontwikkelaars meer en meer kiezen voor de integratie van autodelen in nieuwe woonprojecten.


Een win-win situatie

Een autodeelstandplaats integreren in een nieuwe woonwijk biedt enkel voordelen, dit zowel voor de (toekomstige) bewoners van de nieuwe woonsite als voor de projectontwikkelaar (die kan inspelen op de nieuwe noden van haar toekomstige bewoners en parkeerruimte kan inwisselen voor andere invullingen) en voor de stad (die het aantal privé-voertuigen op straat ziet afnemen).

In binnen- en buitenland zijn er al voorbeelden van woonprojecten waar een autodeelstandplaats geintegreerd werd in een nieuw woonproject. Bijvoorbeeld op een speciaal ter beschikking gestelde parkeerplaats op de site of in de ondergrondse parkeergarage van het woonproject. Soms gaat men daarbij nog een stap verder en biedt men concepten aan als thuisleverdienst, fietsgarages, bolderkarren, ... Samen met het aanbod aan deelautos maakt dit het mogelijk af te zien van de eigen auto. Dankzij een partnership met cambio krijgen nieuwe bewoners zo ineens "aan huis" een concrete oplossing aangeboden.


Stad Turnhout en ION kiezen voor slimme mobiliteit met nieuwe cambio-standplaats in Niefhout

Stad Turnhout en projectontwikkelaar ION zorgen nu voor een Belgische primeur door een nieuwe autodeelstandplaats structureel te integreren in de nieuwe wijk Niefhout te Turnhout. Omwille van de eerder vermelde win-winsituatie verankerde Stad Turnhout autodelen structureel in de verkavelingsvoorschriften voor deze wijk. Concreet engageert projectontwikkelaar ION zich tot het inrichten van een autodeelstandplaats voor minstens één deelvoertuig en de promotie ervan bij de inwoners van deze nieuwe wijk. Voor de praktische afwikkeling en organisatie op het terrein sloot ION een overeenkomst af met cambio autodelen. De bijkomende standplaats in Niefhout zal hierbij geïntegreerd worden binnen het bestaande cambio-aanbod in de stad. Zo kunnen ook de andere cambio-gebruikers in Turnhout gebruik maken van deze autos.

De innovatieve keuze om autodelen structureel te integreren binnen het woonproject zorgt samen met de ligging vlak bij het Turnhoutse station en het stadscentrum ervoor dat de focus van het project onder meer ligt op slimme mobiliteit (openbaar vervoer, fiets, autodelen). De stad en haar partners vormen zo de stationsomgeving van Turnhout in de komende jaren om tot een nieuwe buurt waar slim wonen én werken mogelijk wordt gemaakt.


Voor meer info, contacteer cambio


Fotomateriaal cambio op Niefhout (of via WeTransfer)
Meer info over het project Niefhout