Nieuws

30 oktober 2015 (Brugge)

Nieuw : Assebroek en Christus-Koning

Eerder dit jaar konden de Bruggelingen hun stem uitbrengen : waar komt de volgende cambio-standplaats?

Op basis van de resultaten op deze vragenronde (waarop heel wat reactie kwam) filterden we een aantal potentiële locaties en dienden al een 2tal voorstellen in.

Deze werden nu goedgekeurd door het schepencollege en de opening kan nu dus voorbereid worden. Een exacte startdatum kennen we nog niet, maar nog dit jaar mogen jullie een eerste standplaats verwachten in zowel Christus-Koning als in Assebroek - zie ons standplaatsenoverzicht.

Verdere info volgt ...

Ps Voor de buurten die nu nog uit de boot vallen : na 2015 komt nog 2016, ... Een aantal standplaatsen (zoals oa aan Brugge Station) zijn sowieso ook nu al vlot bereikbaar
voor wie in de rand woont.