Nieuws

14 november 2011 (Brugge)

Nieuwe standplaats in Brugge

Op het schepencollege van 10 november werd onze aanvraag goedgekeurd om het aanbod in Brugge uit te breiden met een extra wagen en dit op het Bapaumeplein.

De nodige voorbereidingen worden nu getroffen om deze nieuwe standplaats zo snel mogelijk in te richten. Streefdoel : eind november-begin december.

Na deze uitbreiding zal cambio in Brugge 6 wagens (en 5 standplaatsen) tellen.

Er werd gekozen voor een standplaats op deze locatie nabij de Kruispoort na een bevraging onder de bestaande gebruikers in het najaar van dit jaar. Via een algemene bevraging (in Bruggespraak) zullen cambio en de stad Brugge nu proberen in kaart brengen waar andere geinteresseerden wonen. Dit met het oog op toekomstige uitbreidingen. Laat dus zeker ook jouw stem horen!

Waar in Brugge? (enquête loopt tot 20 december)

Klik hier en stuur vrienden, kennissen of familie die mogelijk geïnteresseerd zijn een persoonlijke cambio e-card om hen hierover te informeren.