Nieuws

2 september 2011 (Vlaanderen)

Cambio breidt uit ... - update

Dat we bij cambio niet stilzitten tijdens de zomermaanden bewees de opening van een nieuwe standplaats in Mechelen op de 1e dag van de zomervakantie. Ook de komende weken zitten we echter niet stil en bereiden we (naast de lancering in Genk) de uitbreiding voor van ons wagenpark en ons netwerk aan standplaatsen in diverse steden. Een overzichtje met huidige stand van zaken kan je hieronder terugvinden, we vullen dit aan met meer concrete informatie van zodra mogelijk en hopen zo snel mogelijk tot de realisatie van deze uitbreidingen te kunnen overgaan.

Antwerpen Uitbreiding gepland met 2 nieuwe standplaatsen begin oktober 2011 - in afwachting van vorderingen in dossier vanwege de stad plant cambio nieuwe standplaatsen op privé-terrein (2 nieuwe standplaatsen met telkens tot 2 voertuigen en dit in de omgeving van de Scheldekaaien en van het Gerechtshof)

Brugge Uitbreiding gepland met 1 wagen najaar 2011 - in overleg met de stad over locatie en exact tijdstip

Gent Na de reeks uitbreidingen van dit voorjaar dient cambio een 2e uitbreidingsdossier in bij de stad met een aantal uitbreidingsvoorstellen voor de rand - 1e realisaties najaar 2011

(update!)Hasselt Uitbreiding met 1 wagen - opening nieuwe standplaats aan Leopoldplein (15 september 2011)

Leuven Naar het voorbeeld van Gent diende cambio ook in Leuven een uitbreidingsdossier in bij de stad - in afwachting van groen licht waarna we hopen zo snel mogelijk 1 à 2 standplaatsen uit deze reeks te kunnen openen najaar 2011

Oostende Uitbreiding gepland met 1 wagen najaar 2011 - in overleg met de stad over locatie en exact tijdstip

Turnhout Uitbreiding gepland met 1 wagen najaar 2011 - in overleg met de stad over locatie en exact tijdstip

Deze dossiers zijn natuurlijk voortdurend aan verandering onderhevig ... we proberen je verder op de hoogte te houden via deze site. In geval van concrete realisaties op het terrein krijgen de direct betrokkenen natuurlijk ook een berichtje in hun mailbox.