Belgium

Bij cambio autodelen delen we de algemene bezorgdheid rond de evolutie van het Corona COVID-19 virus. Het welzijn en de gezondheid van al onze gebruikers (en medewerkers)  staan centraal bij het ganse cambio team.

We vragen dan ook al onze leden om rekening te houden met de adviezen van Volksgezondheid. Je kan deze steeds raadplegen op info-coronavirus.be:

  • Was regelmatig je handen
  • Gebruik telkens nieuwe papieren zakdoekjes en gooi deze weg in een afsluitbare vuilnisbak
  • Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog bij gebrek aan een zakdoek
  • Blijf thuis als je ziek bent

Zolang je met deze aanbevelingen rekening houdt, kan je onze wagens met een gerust hart gebruiken.

Het coronavirus verspreidt zich van mens op mens via kleine druppeltjes die bij hoesten en niezen vrijkomen. Via die druppeltjes komt het virus terecht in de lucht, op voorwerpen en oppervlakken. Wie die druppeltjes inademt of via de handen in de mond, neus of ogen binnenkrijgt, kan besmet raken met het virus*.

De voornaamste manier waarop besmetting plaatsvindt is dus via direct contact met een hoestende of niezende persoon. Dat risico is in een cambio-auto eerder beperkt. 

Onze fleetmedewerkers, die dagelijks op de baan zijn om de auto’s in topconditie te houden, besteden alvast extra aandacht aan de hygiëne van onze wagens.

Wel zullen we onze kantoren voorlopig sluiten voor bezoek om onnodig risico te vermijden. Zo kunnen onze medewerkers zich focussen op het zo vlot mogelijk en beschikbaar houden van onze dienstverlening en van onze wagens. Klantendienst en callcenter blijven uiteraard wel telefonisch en via email bereikbaar.

We volgen de situatie op de voet op.  Als de situatie nog verder verandert nemen we aangepaste maatregelen.

Draag goed zorg voor jezelf en elkaar,

 Je cambio-team

*FOD Volksgezondheid


Waarom voorziet cambio zelf geen ontsmettende doekjes of alcogels in de auto’s?

Cambio :  "Ons wagenpark is te groot en verspreid om te kunnen garanderen dat dergelijke items voldoende tijdig aangevuld geraken.  Als mensen hierop rekenen en bij vertrek vaststellen dat een flacon leeg is of de doekjes op, dan is dit een probleem.

Daarom adviseren wij onze leden zelf deze zaken bij te hebben.  Natuurlijk kan je na gebruik van een cambio-wagen ook gewoon je handen wassen met water en zeep, zoals dit ook bij andere handelingen gebeurt.  

Zelf besteden we extra aandacht aan het reinigen van dashboard en co bij het onderhoud van onze wagens."