Jouw cambio-kaart is strikt persoonlijk en mag nooit worden uitgeleend. Als jouw partner, een familielid of een vriend cambio wil gebruiken, dan kan die persoon via een partnerkaart onder jouw account aansluiten.


Een partnerkaart kost € 1 per maand, naast een eenmalige administratiekost van € 25 per kaart. 
De financieringsbijdrage is van toepassing voor alle gebruikers die onder de hoofdgebruiker staan ingeschreven. Hou er dus rekening mee dat de gebruikslimiet dan ook door alle gebruikers onder dit contract gedeeld wordt. 

De voorwaarden voor een partnerkaart:

  • Dezelfde voorwaarden die cambio oplegt aan al z’n leden
  • Een toestemming, ondertekend door de hoofdgebruiker van het contract waar de partnerkaart onder moet vallen. (zie de download hieronder)

Hoe vraag ik de partnerkaart aan?

  • Via de Mycambio account van de hoofdgebruiker of door onderstaande bestelbon in te vullen en door te mailen naar de klantendienst.
  • Stuur ons een getekend exemplaar op per mail samen met een kopie recto verso van rijbewijs en identiteitskaart (en van de MOBIB-kaart indien van toepassing)
  • Laat de partner onze infosessie volgen.

Stopzetten van een partnerkaart:

  • Een partnerkaart kan worden stopgezet door de hoofdgebruiker via de Mycambio-account. Maar een e-mail naar de klantendienst van de hoofdgebruiker of door de gebruiker zelf, volstaat hier ook. 

Bestelbon partnerkaart