Jaarabonnees van De Lijn

Wat?
Gedurende maximum 1 jaar gratis abonnement op cambio voor zowel bestaande als nieuwe cambio-gebruikers die een betalend jaarabonnement van De Lijn hebben en dit voor de tarieven Start, Campus en Bonus. Voor gebruikers in het Comfort-tarief is een maandelijkse korting voorzien van 8 euro.

Voorwaarden?

 • aanbod geldig voor alle 'particuliere' tarieven (Start, Campus, Bonus én - mits restrictie, cf hoger - Comfort)
 • geldig voor nieuwe én bestaande cambio-gebruikers
 • enkel personen met een betalend jaarabonnement van De Lijn komen in aanmerking voor deze korting
  (ook geldig voor gecombineerde abonnementen met NMBS, MIVB, TEC)
 • personen die gratis rijden worden uitgesloten, met uitzondering van die personen die gratis rijden omdat hun werkgever een abonnement voor hen koopt

Hoe?
Om te genieten van de korting, bezorg je een kopie van jouw jaarabonnement De Lijn aan cambio. Cambio gaat na of het voordeel kan worden toegekend. 
Het gratis abonnement loopt tot de einddatum van het voorgelegde abonnement, maar kan (mits voorlegging van hernieuwd jaarabonnement) verlengd worden tot een maximale periode van in totaal 12 maanden.

Code:

 • Start-tarief: "Start De Lijn"
 • Bonus-tarief: "Bonus De Lijn"
 • Comfort-tarief: "Comfort De Lijn"
 • Campus-tarief: "Campus De Lijn"

Niet cumuleerbaar met andere kortingsacties.

Personeelsleden De Lijn

Wat?

Elk actief personeelslid van De Lijn geniet van een gratis activatie en een korting van 25% op de abonnementsprijs bij cambio (in bonus en comfort) en dit zolang men personeelslid van De Lijn blijft. Indien een personeelslid over een cambio-abonnement beschikt en zijn of haar partner wenst eveneens klant te worden, dan geniet deze partner van eenzelfde abonnementsvoordeel.

Hoe?

Om te genieten van de korting, bezorgt men een kopie van de vrijverkeerskaart De Lijn aan cambio. Cambio gaat na of het voordeel kan worden toegekend.

Code:

 • Start-tarief: "Start De Lijn personeel"
 • Bonus-tarief: "Bonus De Lijn personeel"
 • Comfort-tarief: "Comfort De Lijn personeel"
 • Campus-tarief: "Campus De Lijn personeel"

 •  

Niet cumuleerbaar met andere kortingsacties.

VAB leden

Wat?

Leden van VAB (klanten VAB-Pechservice, Totaalformule of Reisbijstand) genieten van een voordeel op de cambio-formules.

 • korting van 10€ op instapkost in Start of Campus (ook geldig bij de inschrijving van een partner)

  Hoe?
  Bij inschrijving bezorg je een kopie van jouw lidmaatschaps- of poliskaart ter controle. Voor Bonus- en Comfort-tarief : de korting wordt 1x per jaar toegekend en dit op voorwaarde dat je cambio bij hernieuwing van je VAB-abonnement - op eigen initiatief - een nieuwe kopie bezorgt van deze lidmaatschaps- of poliskaart.

  Code:

  • Start-tarief: "Start VAB"
  • Campus-tarief: "Campus VAB"
  • jaarlijkse korting van 15€ voor Bonus- en Comfortklanten (enkel geldig voor de hoofdgebruiker).

  Niet cumuleerbaar met andere kortingsacties.

  Personeel Vlaamse cambio-steden/gemeentes

  Wat?

  Als personeelslid van een cambio-stad of cambio-gemeente krijg je korting op de instapkosten bij cambio : op vertoon van je personeelskaart betaal je 25 euro in plaats van 35 euro in het Bonus-tarief (10 euro korting), 30 euro in plaats van 35 euro in het Start-tarief (5 euro korting). Dit is enkel geldig voor de hoofdgebruiker.

  Code:

  • Start-tarief: "Start personeel cambiostad"
  • Bonus-tarief: "Bonus personeel cambiostad"
  • Comfort-tarief: "Comfort personeel cambiostad"
  • Campus-tarief: "Campus personeel cambiostad"

  Niet cumuleerbaar met andere kortingsacties.

  Leden Fietsersbond en Trein Tram Bus

  Wat?

  Leden van de Fietsersbond en leden van Trein Tram Bus krijgen een korting van 10 euro op de activatiekosten bij cambio. Een kopie van de lidkaart doorsturen per mail of met de post (op moment van inschrijving) volstaat (enkel geldig voor de hoofdgebruiker).


  Code: 

  "Fietsersbond"

  Code:

  "TTB"

  Niet cumuleerbaar met andere kortingsacties.

  Gratis instap inwoners stad Gent

  Wat?
  Als inwoner van Gent krijg je jouw instapkosten bij cambio terugbetaald (35€ bij een nieuwe inschrijving of 25€ bij de aanvraag van een partnerkaart) ... mits je akkoord bent dat wij je gegevens aan de stad bezorgen. Daarom dit korte formulier. Even invullen, verzenden en binnen afzienbare tijd zie je deze instapkosten teruggestort op je rekening.

  Voorwaarde:
  Je bent een particulier en gedomiciliëerd in Gent

  Leden van ACV - CSC METEA

  Wat?

  Als lid van ACV-CSC METEA krijg je een korting van 30€ op de activatiekosten. Je hoeft enkel een kopie van je lidkaart mee op te sturen naar de klantendienst. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

  ACV-CSC METEA is de grootste nationale industrievakbond die de rechten verdedigt van alle werknemers in de technologische industrie (textiel - en metaalsectoren). Ze staan elke dag paraat in 23 sectoren voor 10.000 militanten, voor 220.000 leden en alle werknemers en maken deel uit van het ACV, dat met 1,7 miljoen leden de grootste vakorganisatie van het land is.

  ACV-CSC METEA baseert haar actie op belangrijke waarden en komt op voor een menselijke en solidaire samenleving, betere loon- en arbeidsvoorwaarden, een rechtvaardige sociale zekerheid, meer welzijn en respect voor alle werknemers en hun vertegenwoordigers.


  Code:

  "ACV CSC"

  Niet cumuleerbaar met andere kortingsacties.

  Gezinsbond

  Wat?

  Leden van de Gezinsbond krijgen € 15 spaarkorting op hun activatiekost bij het aansluiten bij cambio autodelen Vlaanderen. Deze spaarkorting verschijnt in hun online Gezinsbondportemonnee.

  Voorwaarden?

  • Aanbod geldig voor alle 'particuliere' tarieven (Start, Campus, Bonus en Comfort)
  • Enkel geldig voor nieuwe cambio-gebruikers, niet voor partnerkaarten
  • Reeds aangesloten cambio-leden die in 2019 Gezinsbondlid zijn, hebben tijd tot en met 31 maart 2019 om ook hun spaarkorting aan te vragen. Dit kan via email aan vlaanderen@cambio.be
  • De spaarkorting kan slechts eenmalig worden toegekend per lidnummer
  • Enkel personen met een geldig lidmaatschap van Gezinsbond vzw komen in aanmerking voor deze korting
  • Indien er een actie loopt met een gratis activatiekost, kan de spaarkorting niet worden toegekend omdat er dan sprake is van een directe korting
  • Na activatie bij cambio kan het tot 2 maand duren eer de spaarkorting in de online portemonnee van de gezinsbond komt.

  Hoe?

  Om te genieten van de korting, vermeld je bij inschrijving jouw Gezinsbondlidnummer in het vakje Abonnement bij een cambio-partner / Korting tijdens de inschrijving. 
  Dit in volgende vorm: Gezinsbond 123-123-123

  Niet cumuleerbaar met andere kortingsacties.

  Personeel NMBS

  Wat?

  Personeelsleden van NMBS hebben recht op een gratis activatie (=-35€)

  Code:

  "NMBS personeel"

  Niet cumuleerbaar met andere kortingsacties.