Augustijnenlaan 30
2200 herentals
Belgium

De standplaats bevindt zich op de dwarse parkeerplaatsen ter hoogte van het Administratief Centrum, te bereiken via de inrit naar het Helikopterplein.

Vehicle Classes

  • S e-cambio autom.