Deze berekening maken we aan de hand van het gemiddelde gebruik van onze leden.

Hiervoor hebben we alle ritten samen genomen en zo gereduceerd naar een "gemiddelde cambio-gebruiker". Het gros van deze ritten is met een wagen in prijsklasse S, maar er zijn ook enkele ritten met hogere prijsklasses in verrekend.  Ook het aantal km's en de tijdsduur hebben we omgerekend naar een gemiddelde per cambio-gebruiker.