Bij een particulier abonnement is er steeds een hoofdgebruiker: de persoon die het contract bij cambio heeft afgesloten. De hoofdgebruiker is ons aanspreekpunt en heeft als enige verantwoordelijkheid en zeggenschap over het abonnement. 

De hoofdgebruiker kan ook als enige goedkeuring geven aan andere gebruikers om via een partneraccount onder zijn abonnement te rijden.