Het is niet toegelaten een cambio-auto terug te brengen naar een andere stad of standplaats. Een cambio-auto moet altijd terug naar zijn eigen standplaats (waar je de wagen hebt afgehaald).