De Lijn

Jaarabonnees van De Lijn

Wat?
Gedurende maximum 1 jaar gratis abonnement op cambio voor zowel bestaande als nieuwe cambio-gebruikers die een betalend jaarabonnement van De Lijn hebben en dit voor de tarieven Start, Campus en Bonus. Voor gebruikers in het Comfort-tarief is een maandelijkse korting voorzien van 8 euro.

Voorwaarden?

 • aanbod geldig voor alle 'particuliere' tarieven (Start, Campus, Bonus én - mits restrictie, cf hoger - Comfort)
 • geldig voor nieuwe én bestaande cambio-gebruikers
 • enkel personen met een betalend jaarabonnement van De Lijn komen in aanmerking voor deze korting
  (ook geldig voor gecombineerde abonnementen met NMBS, MIVB, TEC)
 • personen die gratis rijden worden uitgesloten, met uitzondering van die personen die gratis rijden omdat hun werkgever een abonnement voor hen koopt

Hoe?
Om te genieten van de korting, bezorg je een kopie van jouw jaarabonnement De Lijn aan cambio. Cambio gaat na of het voordeel kan worden toegekend. 
Het gratis abonnement loopt tot de einddatum van het voorgelegde abonnement, maar kan (mits voorlegging van hernieuwd jaarabonnement) verlengd worden tot een maximale periode van in totaal 12 maanden.

Code:

 • Start-tarief: "Start De Lijn"
 • Bonus-tarief: "Bonus De Lijn"
 • Comfort-tarief: "Comfort De Lijn"
 • Campus-tarief: "Campus De Lijn"

-- Niet cumuleerbaar met andere kortingsacties. --

Personeelsleden De Lijn

Wat?

Elk actief personeelslid van De Lijn geniet van een gratis activatie en een korting van 25% op de abonnementsprijs bij cambio (in bonus en comfort) en dit zolang men personeelslid van De Lijn blijft. Indien een personeelslid over een cambio-abonnement beschikt en zijn of haar partner wenst eveneens klant te worden, dan geniet deze partner van eenzelfde abonnementsvoordeel.

Hoe?

Om te genieten van de korting, bezorgt men een kopie van de vrijverkeerskaart De Lijn aan cambio. Cambio gaat na of het voordeel kan worden toegekend.

Code:

 • Start-tarief: "Start De Lijn personeel"
 • Bonus-tarief: "Bonus De Lijn personeel"
 • Comfort-tarief: "Comfort De Lijn personeel"
 • Campus-tarief: "Campus De Lijn personeel"

-- Niet cumuleerbaar met andere kortingsacties. --

Naar de website van De Lijn


Membres TAXISTOP

Quoi ?

Tous les membres de Taxistop bénéficient d'une réduction de 10€ par année pour toute inscription au système cambio (uniquement valable pour l'utilisateur principal).

-- non cumulable avec d'autres actions --

Vers le site de Taxistop


Membres VAB

Quoi ?

Les membres de VAB (clients VAB, formule Total ou assistance de voyages) profitent d'avantages sur les formules cambio.

Les avantages :

1.  Réduction de 10€ sur les frais d'activation en tarifs START et CAMPUS(aussi valable pour l'inscription d'un partenaire)

Code :

 • Tarif Start : "VABStart"
 • Tarif Campus "VABCampus"

2.  Réduction annuelle de 15€ pour les clients en formule BONUS et COMFORT (uniquement valable pour l'utilisateur principal)

Comment ?

À l'inscription, fournissez une copie de votre carte de membre. Pour les tarifs BONUS et COMFORT: la réduction est accordée une fois par an à condition d'envoyer de votre propre initiative une copie de votre carte de membre au renouvellement de votre abonnement.

-- non cumulable avec d'autres actions --

Vers le site VAB


VAB

VAB leden

Wat?

Leden van VAB (klanten VAB-Pechservice, Totaalformule of Reisbijstand) genieten van een voordeel op de cambio-formules.

Hoe?
Bij inschrijving bezorg je een kopie van jouw lidmaatschaps- of poliskaart ter controle.
Voor Bonus- en Comfort-tarief : de korting wordt 1x per jaar toegekend en dit op voorwaarde dat je cambio bij hernieuwing van je VAB-abonnement - op eigen initiatief - een nieuwe kopie bezorgt van deze lidmaatschaps- of poliskaart.

Voordeel : 

1.  Korting van 10€ op instapkost in Start of Campus (ook geldig bij de inschrijving van een partner).

Code: 

 • Start-tarief: "VABStart"
 • Campus-tarief: "VABCampus"

2.  Jaarlijkse korting van 15€ voor Bonus- en Comfortklanten (enkel geldig voor de hoofdgebruiker).

-- Niet cumuleerbaar met andere kortingacties --

Naar de website van VAB


Personnel SNCB

Quoi ?

Membres personnel de la SNCB on droit à une activation gratuite (=-35€).

Code : 

 • "NmbsSncbperso"

-- non cumulable avec d'autres actions --

Vers le site de la SNCB


Membres du "Fietsersbon" et "Trein Tram Bus"

Quoi ?

Membres du Fietsersbond et Trein Tram Bus recoivent une réduction de 10€ sur les frais d'inscription.

Comment ?

Envoyez-nous une copie de votre carte membre (uniquement pour client principal).

Code : 

 • "Fietsersbond"
 • "TTB"

-- non cumulable avec d'autres actions --

Vers le site de Fietsersbond

Vers le site de Train Tram Bus


Gratis instap inwoners stad Gent

Wat?
Als inwoner van Gent krijg je jouw instapkosten bij cambio terugbetaald (35€ bij een nieuwe inschrijving of 25€ bij de aanvraag van een partnerkaart) ... mits je akkoord bent dat wij je gegevens aan de stad bezorgen. Daarom dit korte formulier. Even invullen, verzenden en binnen afzienbare tijd zie je deze instapkosten teruggestort op je rekening.

Voorwaarde:
Je bent een particulier en gedomiciliëerd in Gent

Naar de webiste van Stad Gent


Membres Gracq

Quoi ?

Les membres de l'A.s.b.l. GRACQ profitent d'une réduction de 10 euros sur les frais d'activation à l'inscription.

Code : 

 • "GRACQ"

-- non cumulable avec d'autres actions --

Vers le site du Gracq


Membres de ACV - CSC METEA

Quoi ?

En tant que membre d'ACV - CSC METEA vous recevez une réduction de 30€ sur les frais d'activation lors de votre inscription chez cambio.

ACV-CSC METEA est le plus grand syndicat national d'industrie qui défend et représente les ouvriers des secteurs du métal et du textile. Il est actif dans 23 secteurs pour 10 000 militants, 220 000 affiliés et tous les travailleurs.

ACV-CSC METEA fait partie du plus grand syndicat de Belgique: la CSC (1,7 million de membres).

ACV-CSC METEA fonde son action sur des valeurs essentielles et milite pour une société plus humaine et plus solidaire, de meilleures conditions de salaire et de travail, une sécurité sociale juste et équitable, plus de bien-être et davantage de considération pour tous les travailleurs et leurs représentants.

Comment ?

Il suffit d'envoyer une copie de la carte membre au service clientèle.

Code : 

 • "ACVCSC"

-- non cumulable avec d'autres actions --

Vers le site web de ACV-CSC Metea


Gezinsbond

Wat?

Leden van de Gezinsbond krijgen € 15 spaarkorting op hun activatiekost bij het aansluiten bij cambio autodelen Vlaanderen. Deze spaarkorting verschijnt in hun online Gezinsbondportemonnee.

Voorwaarden?

 • Aanbod geldig voor alle 'particuliere' tarieven (Start, Campus, Bonus en Comfort)
 • Enkel geldig voor nieuwe cambio-gebruikers, niet voor partnerkaarten
 • Reeds aangesloten cambio-leden die in 2019 Gezinsbondlid zijn, hebben tijd tot en met 31 maart 2019 om ook hun spaarkorting aan te vragen. Dit kan via email aan vlaanderen@cambio.be
 • De spaarkorting kan slechts eenmalig worden toegekend per lidnummer
 • Enkel personen met een geldig lidmaatschap van Gezinsbond vzw komen in aanmerking voor deze korting
 • Indien er een actie loopt met een gratis activatiekost, kan de spaarkorting niet worden toegekend omdat er dan sprake is van een directe korting
 • Na activatie bij cambio kan het tot 2 maand duren eer de spaarkorting in de online portemonnee van de gezinsbond komt.

Hoe?

Om te genieten van de korting, vermeld je bij inschrijving jouw Gezinsbondlidnummer in het vakje Abonnement bij een cambio-partner / Korting tijdens de inschrijving. 
Dit in volgende vorm: Gezinsbond 123-123-123

-- Niet cumuleerbaar met andere kortingsacties. --

Naar de website van Gezinsbond


Personeel Vlaamse cambio-steden/gemeentes

Wat?

Als personeelslid van een cambio-stad of cambio-gemeente krijg je korting op de instapkosten bij cambio : op vertoon van je personeelskaart betaal je 25 euro in plaats van 35 euro in het Bonus-tarief (10 euro korting), 30 euro in plaats van 35 euro in het Start-tarief (5 euro korting). Dit is enkel geldig voor de hoofdgebruiker.

Code:

 • Start-tarief: "Start personeel cambiostad"
 • Bonus-tarief: "Bonus personeel cambiostad"
 • Comfort-tarief: "Comfort personeel cambiostad"
 • Campus-tarief: "Campus personeel cambiostad"

-- Niet cumuleerbaar met andere kortingsacties. --