Een ongeval kan de beste overkomen. Blijf rustig en volg de richtlijnen die je in het boordboek vindt:

  1. Zorg dat de wagen op een veilige plaats staat en zet de gevarendriehoek. Breng ook alle betrokkenen in veiligheid en denk aan fluohesjes.
  2. Het is aangeraden om de politie te bellen. Bel de politie zeker indien je geen ongevalsaangifte kan invullen, indien je je niet gehoord voelt bij de tegenpartij of indien er een betwisting is met de tegenpartij. Ook bij ongeval met minieme blikschade moet je de politie bellen.
  3. Bel zo snel mogelijk het callcenter op. Zij noteren alle gegevens over het ongeval.
  4. Vul de ongevalsaangifte in dat je in het boordboek vindt (ook bij minieme blikschade) en bezorg deze zo snel mogelijk aan cambio. Noteer ook de contactgegevens van de tegenpartij en laat dit ondertekenen.
  5. In uitzonderlijke gevallen kan je geen aangifte invullen. Maak dan duidelijke foto’s van de volledige scène: foto's van de eigen schade en schade aan voertuig van tegenpartij, de nummerplaat van de tegenpartij én de verzekeringspolis van de tegenpartij (belangrijk!). Vooral wanneer jij niet in fout bent, is het belangrijk dat cambio kan bewijzen dat de tegenpartij onmiskenbaar betrokken was bij dit ongeval.
  6. De verdere afwikkeling van het schadegeval neemt cambio voor haar rekening. Cambio heeft een gespecialiseerde afdeling voor schade en verzekeringen. Bezorg hen de ongevalsaangifte of een kopie van jouw verhoor bij de politie. Deze documenten zijn nodig voor correcte afhandeling. Ook bij vragen kan je steeds met hen contact opnemen.

Belangrijk: onderteken nooit een schuldbekentenis.

Maar maak je vooral geen zorgen:

  • Al onze wagens hebben een bijstandsverzekering van VAB waar je steeds beroep op kan doen.
  • Bij cambio ben je ook goed verzekerd met een maximum franchise van € 1000. Als je een Safety Pack neemt, kan je je eigen risico beperken tot maximaal € 200 (of € 400 bij wagenklasse XL).