Blijf rustig, bel de politie en de cambio-centrale, ... Volg de richtlijnen die je in het boordboek vindt: 
 

  1. Zorg dat de wagen op een veilige plaats staat en zet de gevarendriehoek. Zoek eventueel hulp en bel alleszins de politie. Onderteken nooit een schuldbekentenis.
  2. Bel zo snel mogelijk de cambio-centrale op. Zij zullen alle gegevens over het ongeval noteren en leggen indien nodig de auto gedurende een bepaalde periode vast.
  3. Vul de ongevalsaangifte in dat je in het boordboek vindt en bezorg deze zo snel mogelijk aan cambio.

Belangrijk: Ook bij ongeval met alleen maar minieme blikschade moet je de politie bellen en een ongevalsaangifte invullen. Noteer indien mogelijk ook de contactgegevens van de tegenpartij.

De verdere afwikkeling van het schadegeval neemt cambio voor haar rekening.

Als je een Safety Pack neemt, kan je je eigen risico beperken tot maximaal € 200 of € 400 (Wagenklasse XL).  Lees hier meer over het Safety Pack.