Wat is cambio autodelen?

au·to·de·len (werkwoord, onbepaalde wijs): systeem waarbij verschillende mensen samen één auto gebruiken

Méér doen met minder om te evolueren naar een kwalitatief, duurzamer en zorgelozer stadsleven. Cambio wil zo meer ruimte en een aangenamere, gezondere leefomgeving creëren. Autodelen vormt samen met te voet, per fiets en trein-tram-bus een volwaardig alternatief voor een eigen wagen. Door te delen creëren we meer mobiliteit met minder wagens.  Auto’s kunnen ontzettend handig zijn, maar hun huidige ecologische bandafdruk kan kleiner.

Cambio wil een autodeelsysteem aanbieden dat steeds een eerlijke prijs voor iedereen garandeert. Zo hopen we samen met onze leden een lokaal steentje bij te dragen aan een betere planeet. 

Video