Wat is cambio autodelen?

au·to·de·len (werkwoord, onbepaalde wijs): systeem waarbij verschillende mensen samen één auto gebruiken

Cambio is een katalysator voor verandering naar een kwalitatief, duurzaam en zorgeloos stadsleven. Door ons systeem van autodelen creëren we meer ruimte en een aangenamere, gezondere leefomgeving. Meer groen op straat, meer speelruimte en ruimte om elkaar te ontmoeten zijn een betere invulling voor onze publieke ruimte dan auto’s die vaak nog een te centrale plaats innemen.
 
Wij geloven in een slimme mix van verschillende vervoersmiddelen. Autodelen vormt samen met te voet, per fiets en trein-tram-bus een volwaardig alternatief voor een eigen wagen. Door te delen creëren we meer mobiliteit met minder wagens. Auto’s kunnen ontzettend handig zijn, maar hun huidige ecologische bandafdruk kan kleiner.
 
Cambio wil een autodeelsysteem aanbieden dat steeds een eerlijke prijs voor iedereen garandeert. Zo hopen we samen met onze gebruikers een lokaal steentje bij te dragen aan een betere planeet.

Video

Onze waarden

Duurzaam

Meer met minder, dat is de essentie.  Door auto’s te delen, zetten we schaarse middelen en grondstoffen efficiënter in. Tegelijk gaan we voor een duurzame relatie met onze gebruikers: we mikken niet op éénmalig of impulsief gebruik. Door het engageren van een community streven we naar een langdurige relatie met onze gebruikers. Daarbij waken we ook altijd over de financiële gezondheid van het bedrijf.

Toegankelijk

Iedereen die respect opbrengt voor zijn/haar mede-gebruikers is welkom bij cambio. Dankzij aangepaste tarieven in functie van het gebruik bieden we trouwens voor iedereen een oplossing op maat aan. Een vlot bereikbare klantendienst en een 24/7 call center zorgen voor een laagdrempelig contact voor onze gebruikers … vóór, tijdens en na hun lidmaatschap.  Een fijnmazig autodeelnetwerk - verspreid over heel België - garandeert tenslotte ook een geografische toegankelijkheid. We gaan voor een deelwagen op wandel- of fietsafstand voor elke inwoner in elke cambio-stad.