Belgium

Autodelen in Belgïe - rapport 2020

Recentelijk verscheen het Rapport Autodelen 2020, een interessant jaarrapport met terugblik op de situatie in ‘autodeelland’ anno 2020.  Met dank aan Autodelen.net die dit rapport samenstelde.

Het voorbije jaar 2020 was inderdaad een jaar om (professioneel) met dubbele gevoelens naar terug te kijken.  De impact van corona liet zich zwaar voelen : de nood/mogelijkheid om zich te verplaatsen werd sterk beperkt, wat zich vertaalde in een sterke daling van het gebruik tijdens de lockdowns.  Met in totaal ca 540.000 cambio-ritten in 2020 lag het totaal aantal ritten met ons wagenpark dan ook lager dan in 2019. De groei in ons wagenpark (eind 2020 telde cambio 1.560 deelwagens) bleef bijgevolg in 2020 noodgedwongen wat beperkter dan normaal (en dan gepland). Tegelijk zagen we het aantal gebruikers flink verder toenemen.  Dat geeft vertrouwen in de toekomst, de belg zet zich niet af tegen het concept an sich. Eens de maatregelen verder versoepelen, lijkt de situatie zich dus snel te zullen normaliseren.  We kijken met cambio de toekomst dan ook optimistisch tegemoet en het doet alvast goed te zien dat autodelen en het aantal autodelende Belgen enkel toeneemt .. een evolutie die we enkel kunnen toejuichen.  Reden genoeg om ons voor te bereiden op een verdere uitbreiding van ons aanbod.

Tegelijk toont het rapport aan dat de vlag ‘autodelen’ vele ladingen dekt.  Diverse vormen spelen in op verschillende noden, wat vergelijken zinloos maakt (de spreekwoordelijke appelen met peren).  Ons sterkt het alvast in onze overtuiging dat we met ons roundtrip of stationbased concept een waardevolle bijdrage leveren tot een duurzamere mobiliteit. Roundtrip (of station based) autodelen blijkt uit de cijfers immers een performant en veelbevraagd systeem, dat leidt tot een uiterst efficient gebruik van het wagenpark.  Met een aandeel van slechts 48% van het deelwagenpark in België (1.804 roundtrip-deelwagens op totaal van 3.874 deelwagens) wordt maar liefst 86% van de ritten afgelegd (607.520 round trip-ritten op totaal van 710.000 ritten met deelwagens). 

Als we dan toch een kleine tip tot verbetering naar een volgende editie toe mogen geven?  Beleidshalve lijkt het ons interessant ook zicht te krijgen op de maatschappelijke impact van deze positieve evolutie naar meer autodelen. Bevraging onder onze gebruikers lijkt alvast de tendensen uit Europese studies te bevestigen : gebruikers van een station based autodeelsysteem als cambio doen vaak de eigen auto weg (of gaan niet over tot aankoop), rijden minder met de auto en maken meer gebruik van duurzame modi als fiets, bus, trein, …

Zo geeft 80% van onze particuliere gebruikers aan niet over een eigen wagen te beschikken. Op basis van deze tweejaarlijkse bevraging leren we tenslotte ook dat heel wat mensen de aankoop van een eigen wagen vermijden, waardoor 1 cambio-wagen makkelijk een 14-tal private wagens vervangt. Een totaalbeeld voor de ganse sector lijkt ons enorm waardevol om de ware maatschappelijke impact van deze positieve groeicijfers ten volle te kunnen inschatten.

Meer over onze impact