Ga naar Mycambio en klik “Login wijzigen”. Kies daar een nieuw paswoord en of/veiligheidsvraag.

Ken je het antwoord op  je veiligheidsvraag niet meer? Neem contact op met de klantendienst en vraag om je veiligheidsvraag te 'resetten'.