We maken de switch naar 100%App. In kader hiervan nemen we eind dit jaar afscheid van het poolkaart-systeem. Vanaf nu is er de 'cambio B2B check-in', het nieuwe platvorm waarop je makkelijk al jouw (nieuwe) collega’s toegang geeft tot cambio. Zodra ze toegang hebben, kunnen ze de baan op dankzij de cambioApp.

100% App: wat is dat?

De digitalisering van onze samenleving heeft ertoe geleid dat onze hardware leverancier besliste om de huidige technologie (waarbij de cambioApp en cambio-kaart gecombineerd konden worden) niet langer te ondersteunen en over te schakelen op ‘app gebaseerde’-technologie. Het gebruik van de smartphone en de cambioApp komt daarbij centraal te staan.

Meer info over 100% App

Hoe vraag je dit aan?

Je stelt een bedrijfsverantwoordelijke aan via onderstaande knop. Onze klantendienst geeft je daarna toegang tot onze ‘cambio B2B Check-in’.

Alle voordelen op een rijtje

Voor de werkgever:

  • De administratieve verwerking van de cambio-ritten  zal efficiënter zijn, want alle ritten staan op naam
  • Je beheert zelf de cambio-gebruikers binnen jouw bedrijf zonder tussenkomst van onze klantendienst
  • Je medewerkers hebben direct toegang tot onze wagens zodra ze de uitnodiging aanvaarden en vervolledigen. Er is geen wachttijd.  


Voor de medewerkers:

  • Alle medewerkers hebben een eigen toegang tot cambio
  • De poolkaart moet niet meer gedeeld of ergens opgehaald worden,
  • De medewerkers beschikken zelf over alle reservatiedetails
  • In geval van reservatiewijzigingen kan cambio direct contact opnemen met de gebruiker in kwestie.

FAQ

Naast poolkaarten hebben we ook kaarten op naam binnen het ‘pooltarief’. Wat gebeurt daarmee?
Gebruikers met een persoonlijke kaart blijven bestaan binnen je cambio-bedrijfsaccount. We raden hen aan om de cambioApp te downloaden.

Wat gebeurt er met de poolkaarten?
Van zodra je een bedrijfsverantwoordelijke voor cambio binnen jouw bedrijf hebt doorgegeven, zetten we alle poolkaarten van je cambio-account op non-actief. De poolkaarten mag je vernietigen.

Wij hebben een ‘pool’tarief als abonnementsformule. Wat gebeurt hiermee?
Je behoudt je basistarief. Als je bijvoorbeeld in het ‘Business Flex Pool’tarief zit, wordt dat omgevormd tot het ‘Business Flex’ tarief. Je gebruikstarieven (prijs per kilometer en per uur) blijven dezelfde. Mogelijks wordt je abonnementskost lager, maar dat is afhankelijk van het aantal gebruikers die je toegang zal geven. Je abonnement zal in ieder geval nooit hoger zijn dan wat je vandaag betaalt. De omschakeling zelf is volledig gratis.

Tot wanneer blijven de poolkaarten in gebruik?
De poolkaarten verdwijnen op 31 december 2023 (of  op het moment dat je een bedrijfsverantwoordelijke voor cambio binnen jouw bedrijf hebt doorgegeven).

Wie kan er werknemers uitnodigen?
Je bepaalt zelf wie er toegang heeft tot onze “Cambio B2B Check-in”. Je kan er trouwens voor kiezen om meerdere mensen te benoemen tot ‘bedrijfsverantwoordelijke’. Vul daarvoor het formulier meermaals in.