In dit overzicht hebben we de meest voorkomende (mogelijke) extra kosten op een rijtje gezet.

'Respect voor de wagen' en 'respect voor de volgende gebruiker' zijn basisprincipes die essentieel zijn voor de goede werking van autodelen. We hanteren een aantal 'Fair Play'-boetes om cambio-gebruikers eraan te herinneren deze basisprincipes te respecteren. Deze kosten zijn uiteraard enkel van toepassing indien de situatie er zich toe noodzaakt.

Safety Pack
Het Safety Pack is een aanvullende verzekering (niet verplicht - met uitzondering van het Campus-tarief) en beperkt je eigen risico tot maximum 200€ in geval van schade of ongeval (400€ bij een XL Van Cargo 5m³-3pl).  
Activatiekost €25
Maandelijkse kost (START, BONUS en COMFORT) €4
Maandelijkse kost (CAMPUS) €6
Partnerabonnement
Instapkost €25
Maandelijks abonnement €1
Reservatiekost
Het maken, wijzigen en annuleren van reservaties via het callcenter € 1
Annulatie
24u voor het begin van de reservatie gratis
minder dan 24u voor het begin van de reservatie 30% van de uurprijs
Fair play
Vertraging met verwittiging: de auto wordt te laat binnengebracht na verwittiging aan cambio waardoor een volgende gebruiker wordt gehinderd.

€ 15 + uurprijs x2

Vertraging zonder verwittiging: de auto wordt te laat binnengebracht ZONDER een verwittiging aan cambio. De vermenigvuldiging van de uurprijs is in dit geval gebaseerd op de uurprijs overdag (ook al waren de uren 's nachts). € 25 + uurprijs x10
Indien het door de klant gereserveerde voertuig op het geboekte tijdstip niet op de afgesproken of doorgegeven plaats staat of niet gebruiksklaar is, kan de rit bij het callcenter kosteloos worden geannuleerd of omgeboekt naar een ander voertuig. Als aan dezelfde of aan een aanvaardbaar naburige standplaats geen vervangwagen uit dezelfde of een andere categorie klaarstaat is er een schadeloosstelling voorzien. €-15
Niet-reglementair terugbrengen van de auto bv. de brandstoftank voor minder dan 1/4 gevuld, niet correct aansluiten van een e-cambio aan een laadpaal of de wagen vuil terugbrengen € 25
Niet controleren van schade aan de wagen / niet melden van nieuwe schade aan de wagen € 50
Niet reglementair achterlaten van de standplaats zoals de parkeerbeugel niet optrekken € 15
Een extra schoonmaak wegens het vuil achterlaten van de wagen € 30/uur
Fair play Zonewagens
Reglementair terugbrengen van een zone-wagen in de oranje zone € 3
Ophalen van een zone-wagen in de oranje zone € -3
Niet reglementair terugbrengen van een zone-wagen buiten de oranje zone € 25
Ophalen van een zone-wagen buiten de oranje zone € -6
Administratie
Vervanging cambio- of parkeerkaart € 10
Facturatie: geweigerde domiciliëring of eerste herinnering gratis
Facturatie: tweede herinnering bij niet-betaling facturen € 7,5
Tariefwissel: één tariefwissel per kalenderjaar gratis
Tariefwissel: tweede tariefwissel binnen hetzelfde kalenderjaar € 15
Verkeersboete, GAS-boete, parkeerboete € 20