Met onze registratietool kan je heel gemakkelijk zelf werknemers toevoegen aan je cambio-account. Je werknemers krijgen, nadat ze de cambioApp hebben gedownload en gepersonaliseerd, automatisch toegang tot onze cambio-wagens. Zo ga je te werk:

 1. Je beschikt over een gebruikersnaam en paswoord om in te loggen in Mycambio. Inloggen met klantnummer en pin is niet voldoende meer.
 2. Je zorgt ervoor dat je als 'accountverantwoordelijke' bent geregistreerd in het dossier. Een simpel mailtje naar de klantendienst volstaat. Enkel jij kan dan nieuwe werknemers toevoegen aan je bedrijfsaccount. Je bewaart dus de controle.
 3. Je logt in in ons bedrijfsportaal met je gebruikersnaam en paswoord. Dit portaal is verschillend dan de 'gewone' Mycambio.
 4. Je kiest het account waaraan je werknemer(s) wenst toe te voegen.
 5. Je vult een aantal persoonsgegevens in van je werknemer:
  • Naam en voornaam
  • Geboortedatum en -plaats
  • E-mailadres
  • GSM-nummer
 6. De werknemer krijgt een mail met een persoonlijke uitnodigingscode. Met deze uitnodigingscode kan de werknemer je uitnodiging in de cambioApp aanvaarden. Hier vind je meer info over wat de werknemer moet doen. In het bevestigingsscherm krijg je ook de uitnodigingscode en kan je een document downloaden van je ingebrachte gegevens.
 7. Het is jouw verantwoordelijkheid om je ervan te vergewissen dat de werknemer een geldig rijbewijs heeft en onze infosessie heeft bekeken.
 8. Sit back en relax!

FAQ

Hoe voeg ik meerdere werknemers toe?

Je moet elke werknemer apart toevoegen. Voor elke toegevoegde werknemer kan je een csv bestand downloaden.

Hoe lang is de uitnodiging(scode) geldig?

De uitnodiging is geldig gedurende 4 weken. Nadien worden alle gegevens gewist. Om alsnog de werknemer toegang te geven tot onze wagens zal je een nieuwe uitnodiging moeten versturen.

Moet ik de uitnodigingscode bijhouden?

In principe niet. Enkel de werknemer heeft de uitnodigingscode nodig om je uitnodiging te aanvaarden (of te weigeren). Enkel als je een uitnodiging wenst terug te trekken, heb je de uitnodigingscode nodig.

Kan de werknemer de uitnodiging weigeren?

Ja, de werknemer kan weigeren. In dat geval worden alle persoonsgegevens verwijderd. De werknemer kan ook de uitnodiging weigeren omdat er een fout is in de opgegeven persoonsgegevens. De werknemer kan dat aangeven in de app. Je wordt hierover ingelicht per mail. Maak een nieuwe uitnodiging op met de correcte persoonsgegevens.

Heeft de werknemer direct toegang tot de auto's?

Ja, van zodra de werknemer de uitnodiging heeft aanvaard. Hij/zij ontvangt een mail met de persoonlijke cambio-pincode. De pincode heeft de werknemer nodig om reservaties te bevestigen in de cambioApp. De werknemer boekt en opent de wagen met de cambioApp. We sturen geen cambio-kaart meer op, tenzij je dit specifiek aanvraagt via de klantendienst.

Hoe kan ik weten of mijn werknemers de uitnodiging hebben aanvaard?

In Mycambio (niet cambio B2B Check-in) zie je alle werknemers die actief zijn onder jouw bedrijfsaccount. Je kan filteren op actieve en niet-actieve gebruikers. Werknemers die je uitnodiging hebben geweigerd of niet op tijd hebben aanvaard, bevinden zich niet in die lijst.

Mijn werknemer is al lid bij cambio. Wat gebeurt er dan?

Hij/zij kan via de settings in de cambioApp je uitnodiging aanvaarden. In de cambioApp kan hij/zij gemakkelijk switchen van klantnummer zodat de reservaties op het juiste account worden geboekt.

Mijn werknemer was vroeger lid van cambio, maar nu niet meer. Wat nu?

Hij/zij moet de uitnodiging aanvaarden als 'een nieuwe gebruiker'. We stellen dan een nieuw dossier op voor je werknemer.

Kan ik reservaties maken via New Driver?

Neen, daarvoor heb je de cambioApp of Mycambio. Cambio B2B Check-in is enkel om (nieuwe) werknemers aan te melden onder je cambio-account.

Wie beheert de reservaties?

Iedereen die toegang heeft tot de cambioApp, heeft sowieso het recht om reservaties aan te maken.  Als je wil, kan je voor elke reservatie een mail krijgen van ons. Zo blijf je op de hoogte van de reservaties van je werknemers. Gemakkelijk aan te vragen bij de klantendienst.

In sommige gevallen kan het handig zijn dat de reservaties gecentraliseerd zijn bij 1 persoon. Daarvoor kan je een "reservatiegerechtigde" aanstellen. Hij/zij kan de reservaties beheren voor de werknemers, bestaande reservaties aanpassen, van gebruiker wisselen,... Alle gebruikers kunnen evenwel nog altijd zelf hun reservaties maken en bewerken.

Wat is het verschil tussen Mycambio en cambio B2B Check-in?

Cambio B2B Check-in dient enkel om nieuwe werknemers toe te voegen onder je bedrijfsaccount. In Mycambio kan je je reservaties beheren, facturen en ritlijsten opvragen, contactgegevens wijzigen,...