Ja, naargelang het gekozen tarief vragen we om een financieringsbijdrage te betalen. Dit bedrag is meteen ook jouw gebruikslimiet.

Deze limiet is niet een bedrag dat je maandelijks moet opgebruiken, maar is daarentegen een maximumbedrag dat je niet kan overschrijden. Hierbij wordt rekening gehouden met het totaal bedrag van nog openstaande facturen, een schatting van de nog niet verwerkte ritten en de geraamde kosten van al gemaakte reservaties in de nabije toekomst.

Als je op je gebruikslimiet botst, kan je rittegoed kopen, je financieringsbijdrage optrekken of van tarief veranderen.